21 februari 2015 nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer "Rhoon & Poortugaal"

11-02-2015 14:10 Zaterdag 21 februari a.s. wordt de nieuwe Tentoonstelling in de Oudheidkamer "Rhoon & Poortugaal"  geopend.     Vanuit het "Volharding" archief heb ik ook nog het een en ander aangedragen, de nieuwe tentoonstelling gaat over het verenigingsleven in de gemeente Albrandswaard, en heeft de toepasselijke titel "Samenspel"  de fanfare "Volharding" op mars op de Dorpsdijk, zomer 1958 ter hoogte van de bakkerswinkel fa. Moonen.