Aart en Jan Muizer 40 jaar lid van muziekvereniging "Volharding"

31-10-2013 17:25

Tijdens het najaarsconcert op zaterdag 26 oktober j.l. zijn de broers Aart en Jan Muizer gehuldigd door de vereniging met een Zilveren speld met diamantje van de KNFM.   Jan en Aart zijn niet alleen aktief als lid van het fanfare-orkest maar daar buiten is Jan de beheerder van het Verenigingsgebouw, Aart onderhoudt de website, schrijft in de plaatselijke kranten , de zgn p.r.  voor de muziekvereniging.

Aart en  Jan begonnen in het voorjaar van 1973 bij de drumfanfare, toen werd er nog wekelijks gerepeteerd in de kantine van Gemeentewerken (waar nu de parkeerplaatsen zijn aan de Hobokenstraat) z'on beetje waar Adrie en Melissa  nu wonen.

Jan begon als tambour toen Jan Kreeft de jeugd les gaf,  Aart begon met  trompet bij de heer  Jan Hecker Sr.   Truus was hun al voorgegaan en speelde met de Koninginnedag  30 april 1973 al mee.     Tijdens het jaarlijkse drumbandfestival in Heijplaat juni 1973  mochten ze in vol ornaat  voor het eerst meedoen.

In die tijd werd er ook wekelijks oud papier verzameld, Aart en Jan tikte met wat vrienden een oude fietscarry (grote bakfiets) voor 15 gulden  op de kop, en haalden heel wat oude kranten op.    Bij Jan en Liena van der Berg werd er afgesproken er was altijd tijd voor een bakkie koffie en limonade of een biertje na afloop, Jo Wijnjes, Piet van Wijnen, John Heijnen, Jan Kreeft , Jan en Ab de Lange, Sjaak Ketting,  e.v.a. stonden meerdere malen per maand klaar om naast het repeteren de verschillende wijken in Rhoon het oud papier op te halen, in het najaar van 1974 resulteerde dat in een prachtige opbrengst , de prijs per kilo was soms 20 cent of meer, dus er konden weer nieuwe instrumenten gekocht worden, zoals een kompleet nieuw set snaredrums, diepe trommen (pauken), overslag (grote trom), en ook weer nieuwe trompetten en ventieltrombones.

na 1979 ging Aart  (schuif)trombone spelen, en Jan ging na de ventieltrombone over op de bastuba.

In 1979 was tevens het 60 jarig jubileum met de Gigantenmars, een massaal marcherend orkest bestaande uit de muziekverenigingen uit Hoogvliet DES, Poortugaal LBF, Barendrechts fanfare, Koninklijke Post Harmonie Rotterdam,  en de jubilerende "Volharding" , vooraf gegaan met majorettes en drumbands.

In de jaren  "80  en "90  was er jaarlijks een prachtige taptoe in het Park van Rhoon.

Zowel Aart als Jan waren altijd in de weer om dit te organiseren, maar tot zover een kort overzicht van deze begin jaren.

wordt vervolgd ..........