Contributie per 1 september

12-07-2013 14:00

Zoals in de laatste algemene ledenvergadering ter goedkeuring in de agenda is behandeld;

zal de contrubutie per 1 september noodzakelijk verhoogd worden;

In de contributie is de verzekering van 4,--  euro  per jaar doorberekend;

De bedragen per 1 september  2013;

AMV-kinderen.......                      22,--  euro   per maand

leden onder de 16 jaar                12,--  euro   per maand

leden boven de 16 jaar                16,--  euro   per maand

leerlingen onder de 16 jaar...        54,-- euro

leerlingen boven de 16 jaar...        56,-- euro

 

Voor een regelmatige en vlotte betaling heeft de penningmeester aan een ieder gevraagd de vereniging te machtigen zodat het bedrag automatisch afgeschreven kan worden.