Bestuurwijziging

06-10-2015 15:48

 Melissa de Roodt wordt met ingang van heden de nieuwe penningmeester,  voor het secretariaat is Heleen Verschoor bereidt gevonden.

Hiermede vervalt het oude E-mail adres;  het nieuwe  E-mail adres ; secretariaat.volharding@kpnmail.nl

Meer informatie over de bestuurswijziging volgt binnenkort in de Algemene Ledenvergadering.

Afzeggen voor repetitie's en bladmuziek kun je gewoon bij  Melissa terecht !!